phone-call wp

HE4 (Serum)

  HE4 (Serum)

He4 + CA 125

  He4 + CA 125

HELICOBACTAR PYLORI [H. PYLORI] IgA (Serum)

  HELICOBACTAR PYLORI [H. PYLORI] IgA (Serum)

HELICOBACTAR PYLORI [H.PILORI] IgG (Serum)

  HELICOBACTAR PYLORI [H.PILORI] IgG (Serum)

HELICOBACTAR PYLORI [H.PILORI] IgM (Serum)

  HELICOBACTAR PYLORI [H.PILORI] IgM (Serum)

HEMOPHILIA PANEL(Na.citrate)

  HEMOPHILIA PANEL(Na.citrate)

HEMOSIDERIN IN URINE

  HEMOSIDERIN IN URINE

HEPATITIS A VIRUS ANTIBODY [Anti-HAV IgG] (Serum)

  HEPATITIS A VIRUS ANTIBODY [Anti-HAV IgG] (Serum)

ENQUIRE NOW

61 + 13 =

Check Reports
Inquire Now